OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 

Zaručujeme zákazníkovi diskrétnost. Ručíme za to,že informace o zákazníkovi ani jeho nahrávky neposkytneme třetí osobě.


Převádíme pouze tzv. domácí videa. Nelze převést originály, kopie originálů ani záznamy z televize.


Převádíme z VHS, VHS-C, Mini DV, Digi 8, Hi 8.


Za kazety přebíráme zodpovědnost až po převzetí zakázky.


Převádíme na DVD, které dodáme sami a jsou již v ceně převodu. Nebo v případě zájmu i na Flash disk nebo externí harddisk, které dodá zákazník spolu s nosiči, které chce převést.


Pro každou správně vyplněnou objednávku Vám přidělíme číslo, které je platné jen pro Vaši konkrétní objednávku. V případě stornování objednávky pak bude stornováno i toto přidělené číslo objednávky.


Zakázku nelze zpracovat bez předchozího vyplnění objednávky.


Pokud zákazník nerozepíše kapitoly, bude záznam převeden vcelku a bez úprav.

Pokud zákazník v objednávce zadá ROZDĚLENÍ KAPITOL: ANO, uvede časové údaje, provádíme rozdělení kapitol (nastříhání záznamu) a to do pěti střihů z jedné kazety ZDARMA. Od šesté kapitoly (střihu) na jednu kazetu si účtujeme 10 Kč za každou další kapitolu (střih záznamu). Tzn. např při osmi kapitolách (střizích videa) na jednu kazetu si k ceně převodu účtujeme ještě 30 Kč za kapitoly (střih záznamu). 


Na jedno DVD se vejde 150min. záznamu.


Zázkazník obdrží převedená DVD nepopsaná v papírovém obalu. Zdigitalizovaná DVD nepopisujeme ani nepotiskujeme.


Pokud jsou kazety nahrané režimu LP, starší nahrávky nebo mechanicky poškozené, zákazník bere na vědomí, že výstupní kvalita videa může být špatná a velmi nekvalitní. 


Videa digitalizuji, ale neupravuji.


Zákazník bere na vědomí, že zhotovitel neručí za kvalitu videa, která je způsobena špatným nahráním na kazetu (třes v rukách, špatné světelné podmínky atd.)


Každé DVD je zkontrolováno na stolním DVD, zhotovitel neručí za nekompatabilitu DVD a přístroje zákazníka na kterém si video přehrává.


Pokud zákazník chce udělat videa ve formátu AVI nebo MPEG2 je DVD zkontrolováno v PC.


Zákazník bere na vědomí, že videa ve formátu AVI a MPEG2 jedou v PC a nebudou fungovat ve stolním DVD Kazety VHS nedigitalizuji do formátů AVI.


Zákazník bere na vědomí, že je vhodné záznamy zkontrolovat do 5 pracovních dnů po předání nebo doručení. Po uplynutí této doby již nejsou záznamy archivovány. 

 

CENA:
1,99 Kč za min. KAŽDÁ osmá HODINA ZDARMA z jedné zásilky.
U zakázek v hodnotě nad 1500,- Kč , poštovné zdarma.


DORUČENÍ:

Pro zákazníky z Brna a okolí nabízíme možnost osobního předání po předchozí telefonické či písemné (e-mail) domluvě. Ostatní zakázky zašlete poštou. Po doručení zásilky Vám dáme vědět, že jsme ji v pořádku převzali.

PLATBA:
Po dokončení zakázky bude zákazník kontaktován a bude seznámen s počtem převedených minut a s tím související cenou zakázky. Na tomto základě bude zákazník vyzván k platbě.
Platit lze převodem z účtu, dobírkou nebo hotově v případě osobního předání. Při platbě převodem: e-mailem obdržíte číslo účtu, kam peníze poslat. Po přijetí částky bude zásilka odeslána na Vaši adresu.

Poštovné je účtováno dle sazebníku České pošty.

Při osobním odběru není poštovné účtováno. 

Slevy a akce se nesčítají. 

Na přání zákazníka můžeme vytvořené DVD nebo jejich část(i) i zkopírovat. Cena kopie je 30 Kč/ks.

Objednavatel stvrzuje podpisem, že je majitelem, autorem nebo osobou oprávněnou nakládání s veškerým záznamem na všech nosičích a svoluje tímto k jejich zpracování.